Suunniteltu suorittamaan
vaativimmissakin olosuhteissa

DF540L-EXT

Doofor DF540L-BLT hydraulinen kallioporakone
Tehokas hydraulinen kallioporakone

Doofor DF540L-EXT on 14 kW kokoluokan hydraulinen kallioporakone, jossa on hydraulinen poisto. Porakone soveltuu yleisiin louhintatöihin, maanalaiseen tuotantoporaukseen ja pulttaukseen.

DF540L-EXT on profiililtaan hyvin matala, mikä tekee siitä erinomaisen maanalaisten ja rajoitetun pääsykulman töihin ja patentoidun iskuventtiilin optimaalisen virtaus- ja tehosuhteen saavuttamiseksi. Ylösvetoniska (extractor) helpottaa porakangen irrottamisessa kalliosta ja auttaa kankiletkan kierteiden aukaisussa. Pyöritysmoottori voidaan sijoittaa joko rungon oikealle tai vasemmalle puolelle. Kallioporakone on vaakasuorassa täysin symmetrinen, jolloin se voidaan asentaa eri asentoihin.

Reiän huuhteluun voidaan käyttää joko ilmaa, vettä tai ilma-vesisumua. Porakone voidaan varustaa R32, R38, T38 -uroskierreniskalla.

Tekniset tiedot
Iskuteho14 kW
Iskun paine140 bar
(Iskun öljyvirtaus)(90 l/min)
Pyöritysmoottori*80 cm3
Pyöritysnopeus250 kierrosta minuutissa
Vääntömomentti*504 Nm
Pyör.öljunvirtaus enint.*40 l/min (enintään 80 l/min)
Välityssuhde65/40
VoiteluIlma-öljysumu, min. 200 g/h
Huuhteluilman paine5–7 bar
Huuhteluilman virtaus4000 l/min
Huuhteluveden virtaus150 l/min
Paino159 kg

64 mm

Optimaalinen reikäkoko
enintään

14 kW

Iskuteho

R32, R38,
T38

Niskakoko

ILMA / VESI / SUMU

Huuhtelu

Syöttövoiman (paineen) pitää olla säädettävissä toiminnan aikana. Pyöritysmomentti- ja pyörityksen öljynvirtausarvot on annetty tyypilliselle kokoonpanolle. Tarkista tiedot ja moottorivaihtoehdot tuotespesifikaatioista. Ilmoitettu iskunpaine on enimmäispaine tavanomaisessa käytössä. Tuote on tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. Valmistaja pidättää oikeuden kaikkiin muutoksiin.

Syöttövoiman (paineen) on oltava säädettävissä käytön aikana. Annetut pyörimismomentin ja öljyn virtausarvot ovat tyypilliselle pyörimismoottorille. Katso täydellisestä esitteestä yksityiskohtaiset tiedot erilaisista pyörimismoottoreista. Mainittu iskunpaine on suositeltava arvo tyypilliselle sovellukselle. Tuote on tarkoitettu ammattitaitoiseen käyttöön ammattitaitoiselle henkilöstölle. Doofor pidättää kaikki oikeudet muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

©2019 Doofor Inc