Suunniteltu suorittamaan
vaativimmissakin olosuhteissa

Tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteessa kerromme henkilötietojen käsittelystä Dooforilla – minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta käyttäessäsi palveluitamme tai ottaessasi yhteyttä Doofor Oy:n sivuston kautta, sekä mihin tarkoituksiin voimme käyttää näitä tietoja.

Käyttämällä sivustoa www.doofor.fi, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Voimme ajoittain muuttaa tietosuojaselosteen sisältöä julkaisemalla siitä uuden version verkossa, jonka vuoksi pyydämme sinua tarkistamaan se säännöllisesti sivuilla vieraillessasi. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttö uuden version julkaisun jälkeen tulkitaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

Doofor Oy hallinnoi ja ylläpitää kahta rekisteriä, jotka ovat:
1) Asiakasrekisteri
2) Markkinointirekisteri
Pääset tarkistamaan rekisteriselosteet vierittämällä sivua alaspäin. Rekisteriselosteet esitellään tässä järjestyksessä. Tämän jälkeen kerromme vielä sivustomme evästeistä sekä niiden tuottaman käyttäjätiedon käsittelystä.

DOOFORIN ASIAKASREKISTERI
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.
Rekisterin nimi
Doofor Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Doofor Oy
Kalle Kuusento
Talttakatu 8
37150 Nokia
Y-tunnus: 0678522-4
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa
Kalle Kuusento
kalle.kuusento@doofor.fi

1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja tietosisältö
Asiakasrekisteri sisältää asiakkaidemme ja sidosryhmämme (kumppanit, alihankkijat, toimittajat) henkilötietoja. Keräämme asiakasrekisteriimme tietoja, jotka henkilö on pääsääntöisesti itse antanut, esimerkiksi yhteydenottolomakkeella Doofor Oy:lle verkkosivujen www.doofor.fi kautta, sähköpostilla tai puhelimessa. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.

Rekisteriin tallennetaan henkilön nimi, puhelinnumero, yritys/organisaatio, tehtävänimike, ja sähköpostisoite.

2. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään henkilötietolakia noudattaen seuraavasti:
• Asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen
• Tuotteista ja palveluista tiedottamiseen
• Palvelun kehittämiseen
• Palveluiden tuottamisesta johtuvaan laskuttamiseen
Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kautta saatamme myös lähettää sinulle kohdennettuja markkinointi- tai asiakasviestejä. Mikäli et kuitenkaan halua saada meiltä viestejä, voit milloin tahansa ilmoittaa asiasta Doofor Oy:lle.

3. Tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle
• Doofor Oy ei myy, vaihda tai muutoin siirrä tunnistamisen mahdollistavia tietoja ulkopuolisille osapuolille.
• Tämä ei sisällä luotettuja kolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä liiketoimintamme suorittamisessa, tai esimerkiksi sivustomme ylläpidossa. Myös näiden osapuolten on pidettävä tiedot luottamuksellisina.
• Tietojen jakaminen on kuitenkin tarpeen silloin kun tavoitteena on tutkia, estää tai muutoin käsitellä laitonta toimintaa, petosepäilyjä, tilanteita, jotka mahdollisesti uhkaavat jonkin henkilön fyysistä turvallisuutta, käyttöehtojemme rikkomista sekä muissa lain vaatimissa tilanteissa.

4. Rekisterin suojaus
• Tietojärjestelmät ovat suojattuja asianmukaisilla virustorjuntaohjelmilla ja palomuureilla.
• Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
• Rekisteriin pääsy on ainoastaan Doofor Oy:n työntekijöillä ja yrityksen verkkopalvelun tuottajan työntekijöillä, joiden tehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
• Manuaaliset henkilötietoja sisältävät asiakirjat suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään.

5. Henkilötietojen säilytysaika
Doofor Oy säilyttää henkilörekisterin tietoja 5 vuotta.

6. Kävijän oikeudet
Kävijällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua rekisterissä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tässä tietosuojaselosteessa määritellylle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Kävijällä on myös oikeus kieltää Doofor Oy:tä käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä tai mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla siitä Doofor Oy:n rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Käsittelemme pyynnöt, kuten oikaisut, markkinointikiellot ja henkilötietojen poistaminen, ilman aiheetonta viivytystä.

DOOFORIN MARKKINOINTIREKISTERI
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.
Rekisterin nimi
Doofor Oy:n markkinointirekisteri
Rekisterinpitäjä
Doofor Oy
Kalle Kuusento
Talttakatu 8
37150 Nokia
Y-tunnus: 0678522-4

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kalle Kuusento
kalle.kuusento@doofor.fi

1. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan henkilön nimi, paikkakunta, puhelinnumero, yritys/organisaatio, tehtävänimike, sähköpostisoite, asiakasta kiinnostavat palvelut, datalähde, toimiala, käytettävän päätelaitteen malli, avatut uutiskirjeviestit ja klikatut uutiskirjeartikkelit, markkinointilupa, uutiskirjelistalta poistuminen.
Näiden lisäksi Doofor Oy:n käytössä oleva MailChimp-sähköpostipalvelu tallentaa tietoja evästeiden avulla palvelun käytöstä. Voit tutustua MailChimp-palvelun yksityisyydensuojaan täällä: https://mailchimp.com/legal/privacy/

2. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterissä oleva henkilö on joko;
• jättänyt yhteystietonsa
• tilannut uutiskirjeen
• edustaa yritystä, joka on Doofor Oy:n asiakas tai yhteistyökumppani, jolloin tietolähde on Doofor Oy:n asiakasrekisteri.
• muulla tavoin ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle.
Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on Doofor Oy:n yleinen markkinointiviestintä sähköisellä uutiskirjeellä. Lähetämme rekisterissä oleville henkilöille säännöllisesti sähköpostitse tietoa Dooforin tuotteista ja palveluista, sekä ajankohtaisista asioista, kuten tapahtumista, mielenkiintoisista referensseistä ja muista uutisista.

4. Tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle
• Doofor Oy ei myy, vaihda tai muutoin siirrä tunnistamisen mahdollistavia tietoja ulkopuolisille osapuolille.
• Tämä ei sisällä luotettuja kolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä sivustomme ylläpidossa tai liiketoimintamme suorittamisessa. Myös näiden osapuolten on pidettävä tiedot luottamuksellisina.
• Tietojen jakaminen on tarpeen silloin kun tavoitteena on tutkia, estää tai muutoin käsitellä laitonta toimintaa, petosepäilyjä, tilanteita, jotka mahdollisesti uhkaavat jonkin henkilön fyysistä turvallisuutta, käyttöehtojemme rikkomista sekä muissa lain vaatimissa tilanteissa.

5. Rekisterin suojaus
• Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
• Rekisteriin pääsy on ainoastaan Doofor Oy:n työntekijöillä ja yrityksen verkkopalvelun tuottajan työntekijöillä, joiden tehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä.
• Tietojärjestelmät ovat suojattuja asianmukaisilla virustorjuntaohjelmilla ja palomuureilla.
• Manuaaliset henkilötietoja sisältävät asiakirjat suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään.

6. Henkilötietojen säilytysaika
Doofor Oy säilyttää markkinointirekisterin tietoja 5 vuotta.

7. Kävijän oikeudet
Kävijällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisemista rekisterissä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tässä tietosuojaselosteessa määritellylle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tiedotus-, markkinointi- ja muut mahdolliset viestit, joita lähetetään asiakassuhteen ylläpitoa varten. Henkilö voi milloin tahansa kieltää markkinointiviestinnän poistamalla tietonsa järjestelmästä uutiskirjeessä olevan linkin kautta. Tiedot poistetaan tämän jälkeen myös markkinointirekisteristä.

Evästeet ja sivuston käyttötiedot
Evästeet (”cookies”) ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa kävijän päätelaitteelle, kun kävijä vierailee verkkosivulla. Dooforin sivusto hyödyntää evästeitä, tarjotaksemme palvelumme mahdollisimman sujuvana ja käyttäjäystävällisenä.
Evästeiden avulla kerättäviä tietoja käytetään sivuston käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi. Tietoja voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen sivustolla sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa.

Doofor Oy:n verkkopalvelun markkinointiyhteistyökumppaneiden evästeet mahdollistavat markkinoinnin kohdentamisen ja mittaamisen myös muiden markkinointiyhteistyöhön osallistuvien yritysten internetsivustoilla, niin kutsutussa mainosverkostossa. Käytämme kävijäseurantaan Google Analytics -tietokoneohjelmaa.

1. Keräämme verkkosivujen käyttötietoja seuraavasti:
Keräämme sivustollamme vierailleiden kävijöiden muodostamaa kävijädataa. Tällaista tietoa on: IP-osoite, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, tulo- ja lähtösivut, palveluntarjoaja, päivämäärä- ja aikatiedot.
Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla, ellei sivuston käyttäjä nimenomaisesti itse anna tietoja, kirjoittamalla esimerkiksi omaa nimeä, sähköpostiosoitetta, koti- tai työosoitetta tai puhelinnumeroa. Sivusto ei voi esimerkiksi päätellä käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei hän ole sitä sinne antanut. Sivusto ei pääse myöskään käsiksi muihin käyttäjän tietokoneelta löytyviin tietoihin.

Useimmat selaimet hyväksyvät todennäköisesti evästeet oletusasetuksin. Eväste voidaan tallentaa käyttäjän laitteelle pysyvästi tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeiden hyväksyminen ei ole edellytys sivuston käytölle, mutta se mahdollistaa paremman selaus-kokemuksen. Poistettaessa tai estettäessä evästeet, sivusto ei välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla.

2. Sosiaalisen median liitännäiset
Doofor Oy:n sivuilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä sosiaalisen median liitännäisiä (esimerkiksi Facebook). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin Doofor Oy:n sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Doofor Oy:llä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä täten ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

4. Muutokset tietosuojaselosteeseen
Päivitämme muutokset tietosuojaselosteeseemme, sisältäen rekisteriselosteet, viipymättä verkkopalveluumme. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttö uuden version julkaisun jälkeen tulkitaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.